Het grootste
Nederlandse
Woonwarenhuis
Winkelwagen (0)
€ 0,-

ACTIEVOORWAARDEN WOONEXPRESS - €10 korting vanaf €50

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “10 euro cadeau vanaf €50” (hierna: "de Actie") die georganiseerd wordt door Woonexpress B.V.,gevestigd te (5145 NJ) Waalwijk, aan de Havenweg 30 (hierna: "Organisator").
 • De Actie heeft tot doel het promoten van de 9 woonwinkels van de Organisator.
 • De Actie is alleen geldig in 1 van onze 9 winkels.
 • De Actie is alleen geldig op de aangegeven datum in de mailing/ coupon. Deelname na de aangegeven datum is niet meer mogelijk.
 • Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via www.woonexpress.nl/couponvoorwaarden (hierna: “Website”).


Deelname

 • Voorwaarde voor deelname is instemming met de ontvangst van de Woonexpress nieuwsbrief.
 • De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers anderszins op frauduleuze wijze handelen.
 • De Actie wordt verrekend vanaf €50 aan aankopen en is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • De korting wordt verrekend aan de kassa.
 • De korting geldt niet op bezorgkosten, montagekosten, Protexx behandelingen, cadeaucheques en cadeaupassen.
 • De korting is niet geldig in combinatie met andere acties.
 • Maximaal 1 cadeaucheque per klant.
 • Maximaal 1 cadeaucheque per transactie.


Aansprakelijkheid

 • Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden, inclusief het privacy statement en de disclaimer op de website: http://www.woonexpress.nl/privacy en http://www.woonexpress.nl/disclaimer.
 • De Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Website of andere door de Organisator openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan de Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor de Organisator doen ontstaan.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van de Organisator gelden eveneens voor door de Organisator ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.


Privacy

 • Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze privacyverklaring van de Organisator. Gegevens die de deelnemer door middel van de Website invult of heeft ingevuld, zullen worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt gehouden door de Organisator. De Organisator zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van de deelnemer worden in de database van de Website opgenomen met het doel om met de deelnemer te kunnen communiceren. Tevens gebruikt de Organisator de gegevens van de deelnemer om hem/haar de nieuwsbrief van Woonexpress te sturen nadat de deelnemer door middel van een opt-in heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Het e-mailadres en de naam dat de deelnemer invult zal worden gebruikt om winnende deelnemers te informeren dat zij gewonnen hebben. Tenslotte gebruikt de Organisator de naam van de winnaars in haar nieuwsbrief. Door deelname aan de Actie gaat u hiermee akkoord. Voor vragen omtrent de gegevens die wij over de deelnemer hebben, kan de deelnemer onder vermelding van “Win je aankoopbedrag terug” contact opnemen met de Organisator middels e-mail, per post, fax of post. De gegevens zijn: Woonexpress B.V., Havenweg 30, 5145 NJ Waalwijk, Postbus 54, 5140 AB Waalwijk, E-mail: info@woonexpress.nl, Tel: 0416-539700, Fax: 0416-539701.
 • De deelnemer kan via dit e-mailadres informeren op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Binnen 4 weken nadat de deelnemer een dergelijk verzoek heeft gedaan, zal de deelnemer door de Organisator worden geïnformeerd.


Klachten

 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan de Organisator, o.v.v.“kortingsactie”, of via info@woonexpress.nl. De Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen 3 weken af te handelen. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Ministerie van Justitie, Postbus 209 (2501CG) Den Haag.


Slotbepalingen

 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door de Organisator bekend worden gemaakt op de Website.
 • Op de Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Waalwijk 2013

Deze browser-versie wordt niet meer ondersteund.
Om je beter van dienst te zijn maakt woonexpress.nl gebruik van cookies. Voor meer informatie klik hier