>
  • Binnen 1 week uit voorraad geleverd

  • GRATIS bezorging vanaf € 50

  • Veillig achteraf betalen

8.8/10 Klantbeoordelingen

Verkoopadvies? 0416 - 539000

Actievoorwaarden winactie 'Ontdek je trend'

1. Dit reglement is van toepassing op de winactie van Woonexpress:  

De Aanbieder / Organisator van de winactie:

Woonexpress B.V.
Havenweg 30
5145 NJ Waalwijk

2.   De deelname aan de winactie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van Woonexpress en alle andere bij de totstandkoming van deze winactie betrokken partijen.

3.   De winactie start op 1 oktober 2022 en loopt voor onbepaalde tijd, totdat de Organisator besluit om de actie te stoppen. 

4.   Met de winactie wordt Woonexpress gepromoot. 

5.   Deelname aan de winactie vindt als volgt plaats:

  • De deelnemer kan middels de Swipe your Style van Woonexpress deelnemen aan de winactie.
  • Op deze pagina dient de deelnemer zijn/haar e-mailadres in te vullen om deel te kunnen nemen aan de winactie. 
  • De opt-in lidmaatschap op de nieuwsbrief van Woonexpress is verplicht voor deelname.
  • Op het verwerken van deze persoonsgegevens is het privacy statement van Woonexpress van toepassing.
  • Hierna zal de consument overgaan tot het swipen van de verschillende stijlen. 
  • Aan het eind ontdekt men hun ideale stijl op een landingspagina en heeft de mogelijkheid direct door te klikken naar de website.
  • Wanneer de deelnemer akkoord gaat met de actievoorwaarden, dan maakt men iedere week kans op een trendpakket ter waarde van € 200,-. 

6.   Woonexpress brengt per deelnemer geen communicatiekosten in rekening per deelname.

7.   De hoofdprijs van de winactie zijn 4 trendpakketten t.w.v. € 200,- per stuk in de favoriete trend van de winnaar. De hoofdprijs wordt wekelijks verloot door Woonexpress onder alle deelnemers in bovenstaande actieperiode. Overige deelnemers ontvangen na afloop van de actie 5% extra korting bij een aankoop bij Woonexpress. 

8. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, houdt Woonexpress zich het recht voor de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

9.   In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de winactie behoudt Woonexpress zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

10. Gedurende de winactie geschiedt de wekelijkse aanwijzing van de winnaars op onpartijdige wijze en door willekeurige computerselectie. De prijswinnaars ontvangen hierover een persoonlijk bericht. De winnaar zal de hoofdprijs aangeboden krijgen in de vorm van een voucher. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De gewonnen hoofdprijs kan tot 3 maanden na ontvangen van de prijs worden opgeëist. Wanneer Woonexpress binnen 3 maanden hierna geen reactie heeft ontvangen, kan geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs. 

11.  Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site alsmede overige uitingen aangaande de winactie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, of overige informatie, komen toe aan Woonexpress of diens licentiegevers, zoals praters van de actie.

12.  In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorziet beslist Woonexpress. 

13.  Woonexpress en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan de winactie. De winactie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de aanwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. Woonexpress en partners zijn niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plug-ins.

14.  Woonexpress en partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens, noch voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

15.  Voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht zijn Woonexpress en partners niet aansprakelijk.

16.  De deelname aan de actie impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. Elke betwisting of klacht met betrekking tot de actie dient te worden gericht tot de Organisator middels contact op te nemen via 0416 - 539000 (gebruikelijke belkosten). Op het reglement is uitsluitend de Nederlandse wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de Actie zullen onderworpen worden aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.