>
  • Binnen 1 week uit voorraad geleverd

  • GRATIS bezorging vanaf € 50

  • Veillig achteraf betalen

8.8/10 Klantbeoordelingen

Verkoopadvies? 0416 - 539000

Garantie

Bij Woonexpress krijg je 2 jaar garantie op fabricagefouten. Garantie zegt iets over de kwaliteit van het product. Met de garantie laten we zien dat we achter onze producten staan ten aanzien van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor alle artikelen die je als consument bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat je als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Bovendien zegt het iets over de service die we bieden, wanneer er onverhoopt toch iets mis mocht zijn met een product. Het enige dat we vragen, is dat je het aankoopbewijs bewaart, de onderhoudsadviezen opvolgt en dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het product te inspecteren. De door ons aangeboden fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. 

Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van Woonexpress is het van belang dat je van het volgende op de hoogte bent:

Garantievoorwaarden Woonexpress

Woonexpress garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont. De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van een geldig aankoopbewijs. Woonexpress behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval aanspraak maken op vervanging door een soortgelijk artikel uit dezelfde prijscategorie. Indien dit niet (meer) mogelijk is dan krijgt de klant zijn aankoopbedrag terug. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud. Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout, pilling (losse vezeltjes die door draaiende bewegingen op de stof vervilten of klitten) en plooivorming in stof of leder zoals beschreven in de onderhoudsvoorschriften van Woonexpress (verkrijgbaar in onze vestigingen).

Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonexpress enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel. Buiten de garantie vallen zelf veroorzaakte transportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking. Showmodellen en artikelen uit de koopjeshoek die zijn gekocht in één van onze winkels vallen niet onder de aanvullende garantie.

Inspectie en reclamaties

De klant wordt geadviseerd direct na ontvangst de bij Woonexpress aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen zo snel mogelijk na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend.

Wanneer je van de garantie gebruik wilt maken, dient dit schriftelijk te worden gemeld bij Woonexpress of persoonlijk bij de servicebalie. De garantiebepalingen en koopprijzen die op het moment van aankoop gelden, worden bij verrekening gehanteerd.

Indien de klant een beroep doet op een door Woonexpress gegeven garantie, dient de klant Woonexpress gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken op het kantoor van de betreffende vestiging van Woonexpress.

Ik heb iets gekocht, maar het is kapot, wat moet ik doen?

Mocht bij het openen van de verpakking blijken dat het product is beschadigd,dan kun je met het product teruggaan naar de klantenservice in de winkel. Vergeet niet de kassabon mee te nemen. Helaas kan een aankoop niet worden teruggebracht als het product beschadigd is geraakt na het verlaten van onze winkel (geldt niet voor online bestellingen). Informeer bij de klantenservice als je twijfelt.