>
  • Binnen 1 week uit voorraad geleverd

  • CBW garantie, zeker van je aankoop

  • Veillig achteraf betalen

9/10 Klantbeoordelingen

Verkoopadvies? 0416 - 539000

Privacy Statement

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Woonexpress is verwerkings verantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. Woonexpress is te bereiken per e-mail op info@woonexpress.nl

Registratie persoonsgegevens

Woonexpress legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Woonexpress.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

● In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.
● Bij het bezoeken van onze website.
● Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
● Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
● Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
● Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website.
● Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u.

Wij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;
● geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer en bedrijfsnaam. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan dan één of meerdere van deze partijen zijn:
- Bezorgpartners
- Montagepartners
- Servicepartners
- Leveranciers
- Betaalpartners
- IT-dienstverleners 

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij u thuis komen om uw product te bezorgen, monteren of service te leveren.

Onze leverancier ontvangt een referentie naar uw aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij u thuis.

Onze betaalpartner ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.

Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews.
> Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT, Amsterdam, hierna “Ve” genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers om conclusies te trekken over persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring te personaliseren met bijvoorbeeld aanbiedingen en weergaven tijdens of na het bezoeken van de website van de adverteerder of op websites van derden. Meer informatie over de technologieën is beschikbaar in het cookiebeleid. Hier bevindt zich een opt-outknop waarmee eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve worden verwerkt. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 van de AVG.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door Woonexpress gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Om een opdracht uit te voeren, 
2. Om u te informeren over de status van uw opdracht, 
3. Voor het meten van de klanttevredenheid, 
4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden, 
5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden. 
6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail. 
7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post. 
8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren. 
9. Woonexpress zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
10. Wij willen u graag op de hoogte houden van (nieuwe) producten die voor u of anderen relevant zijn. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die wij vertrouwen en die ons helpen bij het verwerken en analyseren van uw persoonsgegevens. Zodat wij producten kunnen selecteren die interessant voor u kunnen zijn. Maar ook om te voorkomen dat producten aan u worden voorgesteld die u waarschijnlijk niet waardeert. Als u geen (digitale) brieven en/of nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden of geen enkele marketinguiting meer wilt ontvangen kunt u dit op ieder moment aangeven via het e-mailadres: info@woonexpress.nl.

Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kunt u hier vinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar.
Persoonsgegevens die we van u ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar.
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt Woonexpress verzoeken om:

● inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Woonexpress over u verzamelt. 
● beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Woonexpress over u verzamelt. 
● overdracht van de persoonsgegevens die Woonexpress over u verzamelt.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@woonexpress.nl. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens:
- Volledige naam
- Postcode
- Huisnummer
- Uw verzoek en/of vraag

Waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we u graag uit.

We willen u vragen om uw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van uw volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast bent u vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens u geeft.

Waarom willen we deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer u bijvoorbeeld een formulier via onze website heeft ingevuld en een offerte gevraagd in de winkel. Hierbij kan het zijn dat uw gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld uw voorletters i.p.v. voornaam of als u gaat verhuizen, uw nieuwe adres i.p.v. uw huidige adres. Als uw gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd.

Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van uw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die u nu aan ons geeft naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate u meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van u bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die niet hebben weten te “matchen”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, zullen we na ontvangst van uw verzoek een bevestigings e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we uw verzoek verder in behandeling nemen.

Woonexpress streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we u uiteraard een toelichting geven waarom Woonexpress uw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@woonexpress.nl

Cookiebeleid

Bij gebruik van de website van Woonexpress kan door Woonexpress of door derde partijen informatie verzameld worden over het gebruik van deze website. Hiervoor wordt door Woonexpress gebruik gemaakt van cookies. Woonexpress maakt gebruik van de volgende cookies:

First party cookies. Deze worden door Woonexpress gebruikt om ervoor te zorgen dat:
1. de website optimaal functioneert, 
2. de gekozen items in het winkelmandje van de webshop blijven en u niet telkens opnieuw uw loginnaam en wachtwoord in hoeft te vullen.

Third party cookies. Deze cookies worden geplaatst door derden, onder meer voor de volgende doeleinden:
1. De analyse van de website door Google Analytics. 
2. Er voor zorgen dat u niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt. 
3. Dat u advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop u in zoekmachines heeft gezocht of waarvoor u bepaalde websites heeft bezocht.

Functionele cookies. Deze cookies houden uw voorkeuren bij en onthouden dat u al eerder op de website bent geweest.

Performance cookies. Hiermee kan worden gemeten of een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.

Analytische cookies. Met deze cookies kan Woonexpress de statistieken van haar website bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten.

Profilerings cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat u gerichte advertenties te zien krijgt die zijn afgestemd op uw profiel.

Verwijderen en wijzigen van Cookies

Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd worden. Via de browserinstellingen kan ook worden ingesteld dat nieuwe cookies worden geweigerd. Omdat er veel verschillende soorten browsers zijn, verwijzen wij naar de helppagina van uw browser. Tevens kunt u zich op http://http:///www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Woonexpress op de website advertenties presenteren.

Meer informatie
● Wat zijn cookies (wikipedia)
Bekijk een lijst met actuele cookies op woonexpress.nl
● Beheer cookies in Google Chrome
● Beheer cookies in Microsoft Internet Explorer
● Beheer cookies in FireFox
● Beheer cookies in Safari

Contactadres

Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Woonexpress
Afdeling klantenservice
Postbus 54
5140AB Waalwijk